Lektoriranje

Lektoriranje Mostar
Lektoriranje teksta prije službene objave ili tiskanja je zahvat koji je završni filter gramatičkih i tipografskih pogrešaka. Mnogi taj dio posla smatraju nepotrebnim ili ga pak vrše osobe koje nisu stručne, tj. nemaju odgovarajuću jezikoslovnu naobrazbu.

#štonudimo Što nudimo

Da biste izbjegli neugodnosti zbog nepredviđenih grešaka u Vašim izdanjima, dokumentima i publikacijama dozvolite da Vam osiguramo besprijekorno gramatički točan tekst.

JeR SlOvA i RiJeČi Su NaŠa SpEcIjAlNoSt!
Lingvistički Centar POLiGLOTiC, Mostar

Za lekture cijena se obračunava prema kartici koja služi kao osnova za obračun. Jedna autorska kartica iznosi 1500 slovnih mjesta s razmacima.

Dnevna norma za lekturu tekstova na stranim jezicima iznosi osam kartica na dan. Za lekturu devet do dvanaest kartica na dan zaračunava se žurna pristojba, a za lekturu trinaest i više kartica na dan HITNA pristojba (100% više).
Dnevna je norma za lekturu hrvatskih/bosanskih/srpskih tekstova 12 kartica. Ako naručitelj traži da se lektorira 13-18 kartica na dan, cijena se povisuje za 50%, a za lekturu više od 18 kartica na dan 100%.

Što je ispravno: bezprijekorno ili besprijekorno? Hm…
…igrajte se riječima kao trešnjama, ali kad razmišljate o točnosti ili pak o tačnosti, obratite se nama,