Instrukcije

Instrukcije Mostar
Samostalno učenje zahtijeva previše vremena uz spor napredak i nemogućnost komuniciranja te ono nema mogućnosti kontrole gramatike i izgovora od strane stručne osobe (profesora) koja će znati objasniti gdje se griješi. Osjećajući spomenute nedostatke samostalnog rada, pojedinci se odlučuju na najuspješnije metode direktnog rada s profesorom, prilagođene razine znanja i željenog intenziteta učenja, uz maksimalnu mogućnost komunikacije s profesorom.