Prevođenje

Prevođenje Mostar
O složenosti posla prevođenja najbolje govori stara francuska izreka – Prijevod je kao žena: ako je lijep, nije vjeran, a ako je vjeran, nije lijep. Nijednu izreku, pa tako ni ovu, ne treba uzimati zdravo za gotovo, no u ovoj, kao i u svakoj drugoj, ima ponešto istine. Mi kod prevođenja ipak laganu prednost dajemo ljepoti, tj. duhu jezika na koji prevodimo. Poželjno je, štoviše preporuča se, na uštrb vjerodostojnosti teksta napraviti minimalne prilagodbe da bi tekst bio potpuno razumljiv čitatelju, naravno da u što manjoj mjeri izmijenimo ekspresivnu formu jezika s kojeg prevodimo, a da u isto vrijeme apsolutno vjeodostojno prenesemo poruku iz izvornog teksta.

#štonudimo Usluge prevođenja

Tu smo kad god Vam je potreban stručnjak za prevođenje

Lingvistički Centar POLiGLOTiC nudi usluge prevođenja za više od 20 jezika.

Obračunska jedinica za prijevod je jedna kartica odnosno 1500 znakova s razmacima.
Naši prijevodi su plod rada stručnih prevoditelja koji su dugi niz godina obrazovani na određenim područjima rada. Svi naši prijevodi prije isporuke prolaze obveznu lekturu koju vrši izvorni govornik. Možemo Vam prema potrebi isporučiti i prijevode s ovjerom sudskog tumača.
Za dostavu prijevoda nudimo Vam brojne mogućnosti, od elektroničkih (elektronička pošta, online narudžba, CD, DVD, USB uređaji) do klasičnih (klasična pošta, osobna dostava ili kurirska služba). Dokumente nam možete dostaviti kao Wordove ili PDF dokumente te u brojnim drugim oblicima.

Ovo je prevođenje najprikladnije za manje skupove, prezentacije ili poslovne razgovore. Konsekutivni prevoditelj pomoću svojih bilješki reproducira govor na ciljani jezik za vrijeme stanki u izlaganju govornika. Svi naši konsekutivni prevoditelji prilagođavaju se stilu i dinamici izlaganja svakog pojedinog govornika i vrlo su fleksibilni, precizni i brzi.

Ad hoc (šaptano) prevođenje
Ovo prevođenje vrši prevoditelj koji je vrlo blizu osobama kojima je potreban prijevod, prevodi simultano tihim glasom kako ne bi smetao ostale sudionike skupa. Ova vrsta prevođenja prikladna je za maksimalno dvije osobe i obzirom da je vrlo naporna i zahtjevna, i za prevoditelja i za slušatelje, primjenjuje se samo u iznimnim situacijama.

Simultani prevoditelji slušaju predavače preko slušalica u zvučno izoliranoj kabini i istodobno preko mikrofona prevode na ciljane jezike. Slušateljima su, radi prijema, također potrebne slušalice, a kada se javljaju za riječ, moraju govoriti u mikrofon.
Simultano prevođenje je veoma složen proces u kojem se nekoliko različitih aktivnosti odvija paralelno (slušanje – analiza sadržaja – anticipiranje onoga što još nije izrečeno – prijevod na ciljani jezik – govor). Simultano prevođenje stoga zahtijeva visoku razinu koncentracije te jedan prevoditelj može koncentrirano prevoditi najviše 30 do 40 minuta. Stoga su za jedan jezik uvijek potrebna dva simultana prevoditelja koji se međusobno izmjenjuju.